08-34 47 00Vanliga frågorGratis frakt över 625 kr*

Metrahit EnergyArt.nr: ME15323

Metrahit
Multimeter
Beskrivning
Art.nr: ME15323
Multimeter och wattmeter med strömingång och bandbredd på 15Hz-100kHz. För att mäta effekt och energi, samt utföra nätkvalitetsanalys.
13612.50 kr
Inkl. moms
Skickas inom 2-3 dagar
Beskrivning
Art.nr: ME15323
Multimeter och wattmeter med strömingång och bandbredd på 15Hz-100kHz. För att mäta effekt och energi, samt utföra nätkvalitetsanalys.
Fri frakt över 625 kr*
30 dagars öppet köp
Produktinformation
Egenskaper

Metrahit Energy är en multimeter och wattmeter med strömingång och bandbredd på 15Hz-100kHz.

Metrahit Energy är en avancerad och mångsidig multimeter med speciella funktioner för effekt, energi och nätanalys. De unika egenskaperna hos den populära METRAHIT 29S har här kombinerats med många av nyheterna hos den nyligen introducerade E-serien. En extra arbetsbesparande och säkerhetshöjande finess är möjligheten att med en adapter mäta ström och effekt direkt i ett jordat vägguttag.

ENERGY’s mest särskiljande egenskaper är förmågan att mäta effekt och energi, samt utföra enkanalig nätkvalitetsanalys. Effektmätningen omfattar aktiv, reaktiv, skenbar effekt samteffektfaktor. Även energimätningen omfattar aktiv, reaktiv och skenbar, samt dessutom medelvärdeunder en inställbar period och maxvärde med tidpunktssangivelse. Nätanalysen omfattar lagring av över- och underspänningar, dippar, swells, toppar och transienter i DC samt 50 och 60 Hz system. Samtliga händelser lagras med angivelse av värde och tidpunkt.

Instrumentet mäter även spänning, ström, resistans, frekvens, temperatur och kapacitans. Spänning kan mätas AC TRMS, AC+DC TRMS och DC. TRMS bandbredden är 100 kHz. Ström från 10 nA till 10 A (16 A 30 sekunder) kan mätas direkt och högre strömmar, eller mätning utan avbrott, med strömsensor/tång. Förprogrammerade omvandlingsfaktorer för ett stort antal olika sensorer med både mV/A och mA/A finns inbyggda. RMS mätningen är kurvformsoberoende upp till 100 kHz. Ett inbyggt 1 kHz / -3 dB lågpassfilter kan aktiveras om störsignaler stör mätningen, t.ex. vid mätning av motorström till inverterstyrda motorer. Genom en funktion som mäter frekvens och intermittensfaktor (2,0-98%) för pulser på 2-5 V med 1 Hz – 1 MHz frekvens kan t.ex. transmissionskablar testas. Andra speciella mätningar som kan utföras är crest faktor, konduktans, RSL mätning med konstant ström på 3 mA, pulskvot och kabellängd.

Övertonsanalys upp till 15:e tonen utförs ungefär en gång/sekund med 32 samplingsvärden per period (inställbart för 16, 50, 60 och 400 Hz). RMS värde för grundton och varje överton samt THD beräknas automatiskt. Övertonsanalys kan även utföras vid mätning med strömsensor/tång.

Med Pt100/Pt1000 sensorer eller typ K termoelement kan också temperaturmätningar i °C och °F göras. En testfunktion med en ström på 1 mA kan användas både för polaritetstest av dioder och för att testa kretsar avseende kortslutning och avbrott. Diodtestet klarar upp till 6 V. Test för kortslutningar och avbrott kan också utföras med en akustisk signal där tröskelvärdet kan väljas 1 - 500Ω i 10Ω steg.

Ett patenterat system med anslutningsdon (Automatic Blocking Sockets, ABS) skyddar både operatör och instrument genom att omöjliggöra felaktig anslutning. Samtliga strömmätområden ansluts på samma sätt med samma kontakt och valet av mätområde, från det lägsta till det högsta, sker automatiskt. Akustisk signal ges vid farlig spänning på ingången och vid överbelastning. Överlastfunktionen skyddar för spänningar upp till 600 V. En säkring på 10 A/1000 V AC/DC med brytförmåga 30 kA vid 1000 V AC/DC skyddar strömmätningsingången för samtliga mätområden.

Mätresultat kan avläsas på displayen, loggas i internminnet, eller föras över till en PC. Den bakgrundsbelysta displayen kan samtidigt visa tre värden med 60.000 digits skallängd. Mätområde kan väljas automatiskt eller manuellt. Mätvärde samt högsta/lägsta värde kan lagras automatiskt. Dataloggerfunktionen har inställbart samplingsintervall från 0,5 millisekund (enbart V/A DC) till 9 timmar. Lagring kan även ske vid över/underskridande av gränsvärden, automatiskt vid varje mätning, eller manuellt. Internminnet på 2048 kB rymmer upp till 300.000 mätvärden med tid och datum.

Höljet i slagtålig ABS plast uppfyller IP 52 och det medlevererade gummihölstret med stödben ger extra stöttålighet. De två AA batterierna räcker för ca 120 timmars drift. Instrumentet har autoavstängning om ingen tangent eller vredet manövreras på 10 - 59 minuter (inställbart), men kan också ställas på kontinuerlig drift. Batteristatus visas på displayen och instrumentet stängs av automatiskt vid ca 1,8 V.

Instrumentet uppfyller en rad standarder, inkl. EN 61010-1:2001. Det mäter bl.a. 600 V CAT III och 300 V CAT IV.

Instrumentet har ett dubbelriktat IR gränssnitt och kan med en anslutningskabeln USB X-tra kopplas till USB ingången på en PC (medföljer ej, köpes separat). Med windows programvaran METRAwin 10/METRAHit (medföljer ej, köpes separat) kan konfigureringar överföras till instrumentet från PC:n samt både momentana och lagrade mätdata laddas ner till PC:n för vidare bearbetning. Genom IR gränssnittet är anslutningen till PC:n galvaniskt isolerad.

Med nätadaptern NA X-TRA kan instrumentet också matas från nätet (medföljer ej, köpes separat).

Kan mäta effekt och ström, upp till 10A (16A) direkt i jordat vägguttag med adaptern PMA16 (medföljer ej, köpes separat)

Egenskaper

 • Multimeter med 35 funktioner (VAC TRMS, VAC+DC TRMS,VDC, dB, HzV, HzA, , μF, Vdiod, °C/°F)
 • TRMS mätning AC och AC+DC upp till 100 kHz
 • Effektmätning: aktiv, reaktiv, skenbar, effektfaktor.
 • Mätområde 10 Hz – 1 kHz
 • Energimätning: aktiv, reaktiv, skenbar, medel och max.
 • Mätområde 10 Hz – 1 kHz
 • Nätanalys: över/underspänning, dippar, swells, toppar och transienter
 • Övertonsanalys: RMS och distorsion upp till 15:e överton vid 16, 50, 60 och 400 Hz
 • Specialmätningar: crest faktor (CF), konduktans (nS), RSL, pulskvot (%), kabellängd (km)
 • Inkopplingsbart lågpassfilter 1 kHz / -3 dB
 • Direkt strömmätning 10 nA – 10 A (16 A)
 • 10 A/1000 V säkring med 30 kA brytförmåga
 • Omvandlingsfaktorer för strömmätning medströmsensorer (mV/A, mA/A)
 • Mäter °C och °F med Pt100/Pt1000 sensorer och typ K termoelement
 • Diodtest med 1 mA, upp till 6 V
 • Akustisk signal inställbar 1-500 i 10 steg
 • Trippeldisplay med belysning och 60.000 digits
 • 2048 kB minne lagrar upp till 300.000 mätvärden med tid och datum
 • Dubbelriktad IR/USB anslutning till PC med
 • IP 52 hölje samt gummihölster med stödben
 • CAT III/600V, CAT IV/300V
 • EN61010-1:2001/VDE 0411-1:2002
 • 3 års garanti

Medföljande tillbehör

 • Batterier
 • Gummiskyddshölster
 • Spårbart DKD kalibreringscertifikat
 • Manual

Tekniska data:
Likspänning

Mätområden: 0-60mV-600mV-6V-60V-600V

Onoggrannhet: ±0,02% + 15 siffror

Max upplösning: 1μV

Inimpedans: ≥17MΩ

Växelspänning

(15Hz-100kHz)

Mätområden: 0-600mV-6V-60V-600V

Onoggrannhet: ±0,02% + 30 siffror

Max upplösning: 10μV

Inimpedans: ≥9MΩ // <50pF

Växelspänning dB

(relativ i dB)

Mätområden: 0,6 – 600V

Visat område (UREF = 0,775V): -48 dB - +58 dB

Onoggrannhet: 0,1 dB (U 10% MR)

Likström

(direktanslutning)

Mätområden: 0-600ìA-6mA-60mA-600ìA -6A-10A)

Onoggrannhet: ±0,1% + 20 siffror (600ìA, 600mA), ±0,05% + 20 siffror (6mA, 60mA), ±0,2% + 30 siffror (6A, 10A)

Max upplösning: 10nA

Växelström

(15Hz-100kHz)

Mätområden: 0-600μA-6mA-60mA-600μA -6A-10A)

Onoggrannhet: ±0,5% + 25

Max upplösning: 10nA

Effekt

Mätområden: 0-360μW-3mW-36mW-360mW-3W-36W-360W-
600W-3,6kW-6kW samt med strömsensor/tång
0-36kW-360kW-3600kW

Frekvensområde: 10 Hz – 1 kHz

Onoggrannhet, aktiv P, likström: ±1,0% + 20 siffror

Onoggrannhet, aktiv P, 10-65Hz: ±0,4% + 20 siffror

Onoggrannhet, aktiv P, 65Hz-1kHz: ±1,5% + 20 siffror

Max upplösning: 10nW

Resistans

Mätområden: 0-600Ω-6kΩ -60kΩ -600kΩ-6MΩ -60MΩ

Onoggrannhet: ±0,1% + 5 siffror (600Ω, 6kΩ, 60kΩ), ±0,2% + 5 siffror (600kΩ), ±0,5% + 5 siffror (6MΩ), ±2,0% + 10 siffror (60MΩ)

Max upplösning: 10mΩ

Konduktans

Mätområde: 0-600nS

Onoggrannhet: ±2% + 10 siffror (vid 3% MR)

Max upplösning: 0,1nS

Diodtest

Testspänning: ca 9V vid öppen krets. Mäter upp till 6,0V

Testström: ca 1 mA kontinuerlig

Summer

(Kontinuitetstest)

Testspänning: ca 3,2V vid öppen krets

Testström: ca 1 mA kontinuerlig

Temperatur

Mätområden: -200°C - 850°C (Pt100)

Mätområden: -150°C - 850°C (Pt1000)

Mätområden: -250°C - 1372°C (Termoelement typ K ( NiCr-Ni)

Onoggrannhet: ± 0,3% + 10 siffror

Onoggrannhet: ± 1% + 2,0 K (-250°C - 150°C)

Onoggrannhet: ± 1% + 0,5 K (-150°C - 1372°C)

Max upplösning: 0,1°C (Pt100/Pt1000/K)

Frekvens

Mätområden: 1-600,00Hz-6,0000kHz-60,000kHz-300,00kHz

Onoggrannhet: ± 0,05% + 3 siffror

Max upplösning: 0,01Hz
Kapacitans

Mätområden: 0-60nF-600nF-6μF-60μF -600μF

Onoggrannhet: ±0,05% + 5 siffror (60nF)

Max upplösning: 10pF
Display

LCD trippeldisplay 4 6/7 siffror, 13 mm sifferhöjd (huvuddisplay), 7,5 mm sifferhöjd (display 2 & 3)

Skallängd

60000

Elsäkerhet

IEC 61010-1:2001

CAT IV 300V, CAT III 600V

Säkring

FF 10A/1000V AC/DC

Brytförmåga ≥30kA vid 1000 V AC/DC

Akustiskt larm

Intermittent över 600V eller 10A. Kontinuerligt över 16A

EMC strålning

EN 61326-1 class B

EMC immunitet

EN 61326-1, EN 61326-2-1

Batteri

2 x 1,5V typ LR6 (AA). Alternativt 2 x 1,2V NiMH

Batteribortbrytning

ca 1,8V

Batteridrifttid

ca 120 timmar (alkaliska)

Luftfuktighet

40 - 75%, ingen kondensering

Hölje

Slagtålig ABS, IP 52

Arbetstemperatur

-10 till +50°C

Förvaringstemp.

-25 till +70°C

Mått

200x87x45 mm

Vikt

ca 0,4 kg med batterier

Tekniska data

EAN ME15323

Rekommenderat

Vi använder oss av cookies. Genom att fortsätta godkänner du vår integritets- och cookiepolicy.