För att underlätta ert val har vi gjort en sammanställning på vad som skiljer modellerna åt.