{( block.name )}
Röjsåg
Nedan presenteras vårt sortiment av bensindrivna röjsågar. Alla verktyg i denna kategori är bränsledrivna.

Röjsågen är en typ av motorsåg som har en roterande sågklinga på ett riggrör i stället för en sågkedja på ett sågsvärd. Klingan är förbunden med sågens motor med en axel genom riggröret. Sågen används främst vid röjning av sly i skogsbruket.
Visa kategoribeskrivning Dölj kategoribeskrivning

Röjsåg

Nedan presenteras vårt sortiment av bensindrivna röjsågar. Alla verktyg i denna kategori är bränsledrivna.

Röjsågen är en typ av motorsåg som har en roterande sågklinga på ett riggrör i stället för en sågkedja på ett sågsvärd. Klingan är förbunden med sågens motor med en axel genom riggröret. Sågen används främst vid röjning av sly i skogsbruket.