Temperaturlogger
Nedan presenteras vårt sortiment av temperaturloggrar.

En temperaturlogger mäter temperatur kontinuerligt och lagrar mätvärden i önskat intervall. Loggern används inte som ett handinstrument, utan placeras ut i det utrymmet som ska mätas och lämnas där under mätperioden. Mätvärdena lagras i temperaturloggern och kan tömmas då man ansluter loggern till en PC. I datorn presenteras förändringar i temperatur som en graf, på ett mycket snyggt och enkelt sätt.

För att underlätta ert val har vi gjort en sammanställning på vad som skiljer Kimos modeller åt. Klicka här för att se tabell.
Visa kategoribeskrivning Dölj kategoribeskrivning