Luftfuktighetslogger
Nedan presenteras vårt sortiment av luftfuktighetsloggrar.

En luftfuktighetslogger mäter både temperatur och relativ luftfuktighet, %RF. Loggern används inte som ett handinstrument, utan placeras ut i det utrymmet som ska mätas och lämnas där under mätperioden. Mätvärdena lagras i loggern och kan tömmas då man ansluter loggern till en PC. I datorn presenteras förändringar i temperatur och fuktnivå som en graf, på ett mycket snyggt och enkelt sätt.

För att underlätta ert val har vi gjort en sammanställning på vad som skiljer Kimos modeller åt. Klicka här för att se tabell.
Visa kategoribeskrivning Dölj kategoribeskrivning