Rörlaser
Nedan presenteras vårt sortiment av rörlasrar.

En rörlaser är perfekt till konstruktioner för dagvatten, spillvatten eller annan rördragning när lutning och riktning måste anges med en laserstråle. Knappa in den önskade lutningen på laserstrålen digitalt så känner lasern av lutningen och justerar sig efter dina önskemål. Dina val presenteras på en tydlig digital display.
Visa kategoribeskrivning Dölj kategoribeskrivning