Punktlaser
Nedan presenteras vårt sortiment av punktlasrar.

Punktlaser används då man vill förlänga en punkts position till en annan del rummet eller då man vill loda en punkt från golv till tak. Mycket användbart vid dragning av rör, kablar och vid uppsättning av armaturer. Det som skiljer modellerna är främst antalet laserpunkter. Samtliga modeller nivellerar automatiskt i våg och lod.
Visa kategoribeskrivning Dölj kategoribeskrivning