Rörlaser
Nedan presenteras sortimentet av rörlasrar från CST/Berger, Leica och Topcon.

En rörlaser är perfekt till konstruktioner för dagvatten, spillvatten eller annan rördragning när lutning och riktning måste anges med en laserstråle. Knappa in den önskade lutningen på laserstrålen digitalt så känner lasern av lutningen och justerar sig efter dina önskemål. Dina val presenteras på en tydlig digital display.