Genom att leasa din utrustning får du tillgång till alla verktyg du behöver på en gång till en fast månadskostnad. Du hyr de verktyg du behöver på ett till tre år och binder inte upp något kapital.

Vad är leasing?

Leasing är en form av långtidshyra där vi äger det leasade objektet och du nyttjar det. Det innebär att du kan hyra verktyg och maskiner i ett, två eller tre år till en fast månadskostnad.

Varför ska jag leasa min utrustning?

Det finns många fördelar med att leasa verktyg och arbetsutrustning i stället för att köpa och äga den. Bland annat förbättras kassalikviditeten genom att leasingavgiften delas upp månadsvis över hela leasingperioden. Med en fast månadskostnad får du också en tydlig överblick över företagets utgifter. När leasingperioden sedan är slut köper du loss utrustningen till ett förutbestämt restvärde, ofta 10 % av det ursprungliga värdet.

Fördelar med leasing:

  • Finansiera upp till 100 % av utrustningen. Utrusningen utgör säkerheten för finansieringen.
  • Fördela leasingavgiften månadsvis över hela leasingperioden. Leasingtiden, och därmed kostnaden, kan anpassas efter dina behov och förutsättningar.
  • Leasingavgiften är skattemässigt avdragsgill, det vill säga dras av som en kostnad och företaget får också lyfta hela momsen på hyran.
  • Köp loss utrustningen när leasingperioden är över, till ett förutbestämt restvärde.din

Hur tecknar jag ett leasingavtal med Proffsmagasinet?

Vi erbjuder leasing som betalmetod för företag vid köp över 5000:- exkl. moms. Du väljer själv leasingtid mellan 12, 24 och 36 månader.

Vi gör en kreditbedömning och kontrollerar av firmatecknare samt verklig huvudman direkt i kassan. Därefter kan firmatecknaren signera köpet med Mobilt BankID. Är det fler firmatecknare som ska signera så fyller du i deras e-post för att skicka en signeringslänk.

Wasa Kredit köper sedan utrustningen och äger den under hela leasingperioden. Du hyr (leasar) den därefter från Wasa Kredit och har full nyttjanderätt genom att betala en leasingavgift varje månad. Månadskostnaden är fullt avdragsgill och du behöver inte göra avskrivningar på utrustningen.

Efter leasingperiodens slut löser du avtalet genom att betala det förutbestämda restvärdet och då övergår ägandet till dig. Restvärdet varierar beroende på löptid och typ av objekt, men uppgår vanligtvis till 10% av objektets ursprungsvärde. Restvärde, uppläggningsavgift och månadskostnad framgår tydligt i leasingavtalets villkor.

Har du ytterligare frågor om leasing? Du är varmt välkommenatt kontakta vår kundservice på 08-34 47 00 så hjälper vi dig!

Om Wasa Kredit

Wasa Kredit är en trygg finansieringspartner och tillsammans erbjuder vi dig som kund olika former av finansieringslösningar. Wasa Kredit är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar Bank med över 30 år på svenska marknaden. De vänder sig till både företag och privatpersoner och jobbar efter värdeorden snabbt, enkelt och personligt.

Relaterade artiklar